قوانین و مقررات

  1. بعد از رسیدن کالیمبا به دست شما یک روز فرصت مرجوع کردن کالا وجود دارد .
  2. تمام محصولات ارسالی سالم بوده و در صورت مرجوع کردن آسیب دیده باشد از هزینه واریزی شما کسر میگردد.
  3. ارسالی ها از طریق پست انجام می شود و شکستن محصول توسط اداره پست بر عهده شرکت انکل نیست
  4. تمامی کالا های enkel یک سال گارانتی دارند و درصورتی محصول شما شامل گارانتی میشود که در بخش گارانتی محصول فرم مربوطه را در سایت پر کنید و برای شما کارت گارانتی صادر گردد.
  5. گارانتی شامل شکستن چوب بدنه کالیمبا و زنگ زدگی تیغه های کالیمبا در اثر تغییر آب هوایی را شامل میشود .
  6. انکل هیچ ضمانتی برای آموزش کالیمبا برای شما ندارد و صرفا یک شرکت واردکننده محصول و فروش آن را برعهده دارد